Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów III Kongres

10-11 WRZEŚNIA 2020

Kraków dnia 8 grudnia 2022 r

Przesłanie Kongresu

Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów .

Kongres rad seniorów wyraża zaniepokojenie braku ciągłości polityki senioralnej w ramach rządowego programu

„Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Read more

Read More

Dotychczasowa” Polityka społeczna wobec osób starszych do 2030 r.”

Dezyderat

Dotychczasowa” Polityka społeczna wobec osób starszych do 2030 r.” przyjęta przez rząd Prawa i Sprawiedliwość nie odpowiada na wyzwania związane ze starzeniem się polskiego społeczeństwa

 W tym programie wręcz stwierdza się:

Przyjęcie przedmiotowego dokumentu nie spowoduje dodatkowych kosztów Read more

Read More

STATUT RADY SENIORÓW-GMINA/ MIASTO (PROJEKT)

Jednym z fundamentalnych założeń, które legły u podstaw III Rzeczypospolitej była szeroko pojęta decentralizacja władzy publicznej. Założenie to ucieleśnione w 1990 r. w odrodzeniu gmin jako samodzielnych podmiotów prawa publicznego, znalazło swoje ustrojowe umocowanie w obowiązującej Konstytucji. Konstytucja RP Read more

Read More

DIALOG SPOŁECZNY

Dr Marek Bochowicz

Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego (RDS) – najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. RDS zastąpiła Read more

Read More

Wystąpienie Prezes Barbary Szafraniec na ZORS

                                         Wystąpienie  na Zgromadzeniu Rad Seniorów

Kłaniam się Państwu nisko i pozdrawiam serdecznie .

To ogromny zaszczyt dla mnie otwierać to historyczne wydarzenie -jubileusz dziesięciolecia rad seniorów w Polsce.

W imieniu organizatorów tego wydarzenia chcę wyrazić radość z obecności Read more

Read More

Zgromadzenie Ogólne Rad Seniorów – Komunikat III

KOMUNIKAT III

Warszawa, 6 czerwca 2023 roku

Informacja szczególnie dla uczestników zabierających głos i pragnących przekazać głos do publikacji podsumowującej  konferencję.Z ostatniej chwili:

  1. Niestety możliwość zwiedzania Sejmu z przewodnikiem, z przyczyn obiektywnych, została odwołana.
  2. Jeżeli dwie osoby podały Read more
Read More

Zgromadzenie Ogólne Rad Seniorów 23 – Komunikat II

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE – KOMUNIKAT II

Szanowni Państwo 

uprzejmie prosimy o zapoznanie się  z zasadami  organizacyjnymi, niezbędnymi do sprawnego przebiegu naszej konferencji „Zgromadzenie Ogólne Rad Seniorów”.

  1. (Otrzymujesz tę informację bo zostałeś wpisany na listę do Sejmu jako uczestnik Zgromadzenia Read more
Read More

Wytrwała 4 letnia praca okazała się owocną ….

Nowelizacja art 5c Ustawy o Samorządzie Gminnym - przeszła przez Sejm ! Teraz Senat i bardzo ważny etap - poprawki  czy nie i czego mają dotyczyć . Wszystkie kluby parlamentarne i koła poselskie poparły projekt nowelizacji. W swoich wystąpieniach  niektór... Read more
Read More