Wytrwała 4 letnia praca okazała się owocną ….

Nowelizacja art 5c Ustawy o Samorządzie Gminnym – przeszła przez Sejm ! Teraz Senat i bardzo ważny etap – poprawki  czy nie i czego mają dotyczyć . 

Wszystkie kluby parlamentarne i koła poselskie poparły projekt nowelizacji. W swoich wystąpieniach  niektórzy wykazali troskę o finansowanie rad seniorów.Wszyscy byli jednak zgodni co do istoty nowelizacji i jej znaczenia w tym procesie. Możliwość prawna powoływania rad seniorów na wszystkich szczeblach samorządu – czyli  rad gminnych, powiatowych i wojewódzkich to dobry kierunek w budowaniu oddolnie podstaw polityki senioralnej w naszym kraju. Przyjęta nowelizacja wzmocni tożsamość już działających rad i ożywi proces powoływania nowych. 

Jest radość, jest sukces i wszystkim, którzy się do tego przyczynili dziękujemy. Dzięki dyskusji w Sejmie Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy rad Seniorów (OPoWRS) również zyskało na  wartości i na popularności. To był dobry dzień  !

~Barbara Szafraniec Przewodniczaca OPoWRS

Na zdjęciu od lewej: Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, Wiceprezes OPRS Marek Bochowicz, Prezes OPRS Barbara Szafraniec