Dołącz do nas

Szanowne Seniorki / Szanowni Seniorzy,

Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów (OPoWRS) istnieje od 21 sierpnia 2015 r. Na dzień dzisiejszy, deklarację przystąpienia do OPoWRS złożyły rady seniorów z 120 miast stając się pełnoprawnymi Członkami Porozumienia. 

Zapraszamy wszystkie nowopowstające oraz już istniejące rady seniorów do przystąpienia i współpracy z Ogólnopolskim Porozumieniem o Współpracy Rad Seniorów. Chcemy aby nasz głos, jako reprezentanta spraw wszystkich osób starszych stał się jeszcze bardziej słyszalny.

Nie zawsze proces tworzenia nowych rad seniorów odbywa się w przychylnej atmosferze z uwagi na brak dostatecznej wiedzy o tym jak taką radę powołać. Zdarzają się przypadki  marginalizacji znaczenia procesu tworzenia nowych rad seniorów, podważania ich celowości czy zawłaszczania reprezentatywności.

Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów udziela czynnego wsparcia w procesie powoływania nowych rad seniora na terenie całej Polski 

Wierzymy, że wzajemna pomoc, wymiana doświadczeń, wspólna edukacja i wzajemne zrozumienie przynosi wymierne korzyści dla całego środowiska senioralnego.

Zapraszamy do współpracy!  Zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów