Wystąpienie Prezes Barbary Szafraniec na ZORS

                                         Wystąpienie  na Zgromadzeniu Rad Seniorów

Kłaniam się Państwu nisko i pozdrawiam serdecznie .

To ogromny zaszczyt dla mnie otwierać to historyczne wydarzenie -jubileusz dziesięciolecia rad seniorów w Polsce.

W imieniu organizatorów tego wydarzenia chcę wyrazić radość z obecności , znamienitych naszych gości honorowych , przedstawicieli władz samorządowych   , rad seniorów i organizacji zaprzyjaźnionych.

 • Witam :
 • Panią Wicemarszałek Sejmu M.Kidawa-Błońską
 • P.Marszałka Senatu – Tomasza Groddzkiego
 • P.Prezydenta W-wy Rafala Trzaskowskiego
 • Panią Marszalek woj.Lubuskiego – Elżbietę Polak
 • Witam Panią Joannę Jeleniewską Dyr.,Departamentu Polityki Senioralnej
 • Witam Parlamentarzystów, Senatorów
 • Pełnomocników marszałków województw
 •  Przewodniczącą  PZRiE -Elzbietę Ostrowską
 • Witam starostów, prezydentów , burmistrzów miast i gmin z 7 województw
 • Witam organizacje zaprzyjaźnione , OPS, UTW ,
 • Witam przedstawicieli świata nauki w osobach :Prof.Z Szarotę, Prof.Grewińskiego i dr E.Lewicką -Kalkę
 • Witam ekspertów OPOWRS : A.Okońska-Walkowicz,.Z.Szarotę, E.Lewicką-Kalkę,Małgotzatę Żuber-Zielicz i  Andrzeja Wasilewskiego 
 • Witam rady seniorów województw:
 • Lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, małopolskiegio , podkarpacia, łodzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, dolno-ślaskiego ,kujawsko-pomorskiego- (12 województw)

Minione dziesięciolecie to czas  próby naszej demokracji w polityce senioralnej ,postaw obywatelskich, postaw partycypacyjnych , zaangażowania  samorządów i działaczy społecznych w  sprawy osób   ocenę starszych w oparciu o wprowadzoną nowelizację  USG art. 5c w 2013 r. Co nam dała ta nowelizacja, co sprawiła i Co się wydarzyło  PRZEZ TE DZIESIĘĆ LAT  …..?

 Odpowiem krótko  :

NIE ZMARNOWALIŚMY  DANEGO NAM CZASU

Odważne samorządy wykorzystały lokalny potencjał liderów  społecznych i uruchomiły proces powoływania gminnych rad seniorów. Czy było łatwo ? było na pewno różnie  …..i dzisiaj z perspektywy 10 lAT można również pokusić się o krytyczną  ocenę ,że można było więcej i lepiej. Lecz należy zaznaczyć , że był to okres wdrożeniowy, pilotażowy i  że tak naprawdę wszyscy  tej nowej rzeczywistości uczyliśmy się .Jedno jest pewne ……staraliśmy na miarę naszych możliwości  w całej Polsce , w gminach powstawały gminne rady seniorów, a przy marszałkach województw  powoływano  rady ds. seniorów. Słowem – poważnie potraktowano wezwania ONZ i WHO do podjęcia działań  na rzecz społeczeństwa osób starszych w obliczu kryzysu demograficznego . Syzyfowa praca od podstaw  w aktywizacji  społeczności seniorów ,  skierowania jej na dojrzałą i odpowiedzialną partycypację jest  żmudne i wymaga ROZWIĄZŃ SYSTEMOWYCH połączonych z systemową  polityką godnego starzenia  i opieką  osób  niesamodzielnych  .Bardzo szybko bo już po 3 latach  istniejące rady seniorów w liczbie 5 z dużych miast , powołały OPoWRS, którego akt założycielski  wyznaczył sobie  misję powoływania rad seniorów , umacnianie ich merytoryczne i mentalne do roli  dobrze funkcjonujących, jako integralnej części samorządu i jako prawnie zapisanego przedstawicielstwa spraw osób starszych we władzach wszystkich szczebli. Dobre praktyki , kreatywność  rad , integracja w skali całego poprzez zorganizowanie 30 seminariów ,4 ogólnopolskich kongresów rad seniorów , 3 ogólnopolskich konwentów  rad seniorów , wiele wizyt studyjnych i warsztatowych, 16 szkoleń – to właśnie owoc pracy OPOWRS . To  również 5 letnie starania Ogólnopolskiego Porozumienia sprawiły , że głos  rad seniorów został w końcu  usłyszany przez rządzących  i w  tym roku doczekaliśmy się  oczekiwanej nowelizacji ART5c USG. Jak powiedział Andrzej Wasilewski w artykule pt: ”Drzwi otwarte jak wnieść meble”  w Gazecie Senior dokonaliśmy  zmiany projektującej nasze przyszłe  działania .  Dzisiaj na tym Zgromadzeniu  rozpoczynamy proces   rzetelnej oceny  naszej  pracy  z perspektywy rad seniorów , samorządowców , świata nauki i parlamentarzystów i podjąć nowe  kierunki działania  .Seniorzy skupieni w radach seniorów to bardzo dojrzała grupa społeczna , której aktywność  podparta ogromnym doświadczeniem życiowym  to potencjał dla władz nie do przecenienia i jak powiedział na sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 4 pażdziernika 2021 r Rzecznik Praw Obywatelskich -Prof.M.Wiącek  cyt: „Seniorzy polscy to dziedzictwo i bogactwo narodowe”- i pozostaje sobie życzyć aby to bogactwo  było dobrze wykorzystane i aby sztuczna inteligencja nigdy go – nie zastąpiła ! I tym  zawołaniem otwieram  nasze Zgromadzenie , życząc uczestnikom  dobrej , życzliwej i twórczej atmosfery.

Barbara Szafraniec (Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów)

Zgromadzenie Ogólne Rad Seniorów 2023

Wystąpienie Marka Bochowicza na Zgromadzeniu Ogólnym Rad Seniorów 2023

Wystąpienie Barbary Szafraniec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *