Cele porozumienia

Misją OPOWRS jest reprezentowanie interesów środowisk osób starszych.

Główne cele OPOWRS

  • zaszczepienie w społeczeństwie idei powstawania nowych rad seniorów
  • budowanie spójnego i przemyślanego programu polityki senioralnej
  • wzmocnienie wiedzy, świadomości i umiejętności środowisk senioralnych i ich liderów

Główne postulaty OPOWRS

  • upowszechnianie demokratycznego wyboru rad seniorów
  • przyjęcie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w zakresie art. 5c dotyczącego rad seniorów
  • likwidacja barier i utrudnień w pracy rad seniorów
  • zwiększenie wpływu ma ustawodawstwo parlamentarne w sprawach seniorów
logo-big@3x